การเตรียมผ้า

การเตรียมผ้า (Pretreatment) คือกระบวนการก่อนการย้อมที่ทำเพื่อให้การย้อมสีและตกแต่งผ้าทำได้ง่ายและมี ประสิทธิภาพ จำเป็นต้องขจัดสิ่งเจือปนและสิ่งสกปรกที่ติดมากับเส้นใยเสียก่อน

กระบวนการเตรียมผ้าโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน

จุดมุ่งหมาย

วีธีการ/สารเคมี

1. การเผาขน (Singeing) เพื่อกำจัดขนหรือเส้นใยที่โผล่เหนือผ้า ทำให้ผิวเรียบ

เปลวไฟเผา

2. การลอกแป้ง (Desizing) ย่อยและกำจัดแป้ง ทำให้เส้นใยพองตัว

เอนไซม์, สารออกซิไดซ์, น้ำสบู่

3. การกำจัดสิ่งสกปรก(Scouring) กำจัดสิ่งสกปรก โดยเฉพาะพวกไขมันทำให้เปลือกเมล็ดฝ้ายละลายน้ำได้

โซดาไฟ, น้ำสบู่

4. การฟอกขาว (Bleaching) ทำลายสารมีสี กำจัดเปลือกเมล็ดฝ้าย

สารออกซิไดซ์

5. เมอร์เซอไรซ์ (Mercerization) ทำให้เซลลูโลสพองตัวอย่างสม่ำเสมอ ขยายพื้นที่ผิวภายในเส้นใย ดูดซึมสีย้อมดีขึ้น

โซดาไฟเข้มข้น