การย้อมแบบต่อเนื่อง

การย้อมแบบต่อเนื่อง (Continuous Dyeing method) เป็นวีธีการย้อมที่ผ้าจะเคลื่่อนที่ไปตามขั้นตอนการย้อมต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดแช่อยู่ที่จุดใด วิธีการนี้เป็นวิธีการย้อมที่เร็วที่สุด และเหมาะกับการย้อมทีละมากๆ อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของวิธีนี้คือ หากเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการย้อม กว่าที่ข้อผิดพลาดจะถูกค้นพบและได้รับการแก้ไข ผ้าก็อาจจะเดินไปเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นก่อนที่จะดำเนินการย้อม จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการอย่างระมัดระวังที่สุด

การม้วนเก็บ ภายหลังจากที่ผ้าได้รับน้ำสีและด่าง ในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว จะถูกนำไปเก็บในลักษณะที่ยังม้วนพับอยู่บนลูกกลิ้ง เพื่อให้สีย้อมได้มีเวลาแทรกซึมเข้าไปทำปฏิกิริยากับเส้นใย ก่อนที่จะนำไปเก็บ ในช่วงเวลานี้ม้วนผ้าจะถูกหมุนไปเรื่อยๆตามแกนของลูกกลิ้ง