การย้อมแบบดูดซึม/การย้อมด้วยเครื่องเจ็ท

การย้อมแบบดูดซึม (Exhaustion Dyeing)? เป็นวีธีการย้อมที่ผ้าหรือวัสดุที่ย้อมจะถูกแช่หรือหมุนอยู่ในอ่างย้อม จนกระทั่งการย้อมเสร็จสิ้นสมบูรณ์? โดยเครื่องย้อมแต่ละชนิดจะมีอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักผ้าต่อสารละลายน้ำย้อม (Liquour Ratio) ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการย้อมแบบดูดซึมจึงเหมาะสมกับการย้อมทีละจำนวนน้อยๆ