การตกแต่งสำเร็จ

การตกแต่งสำเร็จ (Finishing) เป็นกระบวนการหนึ่งในการตกแต่งสิ่งทอ ซึ่งมักกระทำเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อจากกระบวนการเตรียมผ้าและการย้อมสี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงปรุบปรุงหรือเพิ่มเติมคุณสมบัติบางอย่างให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อให้สิ่งทอนั้นมีคุณสมบัติการใช้สอยดีขึ้นหรือเป็นที่พอใจของผู้ใช้มากขึ้น

ตัวอย่างของการตกแต่งสำเร็จ ได้แก่ การตกแต่งให้นุ่ม, การตกแต่งขาว, การตกแต่งให้มันเงา, การตกแต่งเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา, การตกแต่งให้ทนไฟ, การตกแต่งให้ขึ้นขน, การตกแต่งกันน้ำ เป็นต้น