การตรวจสอบคุณภาพ

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างมาก

เพื่่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ามีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด?เราจะทำการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าถึง 3 ขั้น ?ได้แก่

  • ก่อนทำการผลิต?(Grey Inspection)

บริษัทฯจะทำการตรวจสอบคุณภาพของผ้าและวัตถุดิบที่ได้รับก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของผ้าและวัตถุดิบที่ใช้ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อกระบวน การผลิตหรือส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ในภายหลัง

  • หลังจากกระบวณการย้อมและตกแต่งสำเร็จเสร็จสิ้น (Middle Inspection)

  • ตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนสุดท้าย ก่อนส่งมอบ (Final Inspection)

บริษัทจะทำการตรวจสอบหาความผิดพลาดของผ้าที่ได้อีกครั้ง ที่กระบวนการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหากทางบริษัทตรวจพบความผิดพลาดใดๆก็จะทำการแก้ไขทันที เรามีบริการส่งรายงานคุณภาพ ถ้าหาลูกค้าต้องการ โดยระบบการรายงานความผิดปรกติที่เรานิยมใช้มากที่สุดคือ ระบบ 10 points