ตำแหน่งที่เปิดรับ

 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และควบคุมฝ่ายผลิต

จำนวนอัตรา : 2?? อัตรา

รายละเอียดของงาน :

 • ควบคุมดูแล วางแผนการผลิต และแก้ไขปัญหาในส่วนผลิต
 • ปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน ในเชิงคุณภาพ และ ประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆภายในโรงงาน
 • งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานจังหวัดนครปฐม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย อายุ 23 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม/วิทยาศาสตร์เคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 0-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (โดยเฉพาะ Word/Excel) ได้ในระดับปานกลาง ? ดี
 • ชอบการพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี, มีความละเอียดรอบครอบ, มีความขยันอดทน
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (โรงงานสามพราน จ.นครปฐม)
 • โรงงานทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)

เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์

สวัสดิการ :

 • เงินโบนัสประจำปี
 • เงินค่าเป้าหมายผลิต
 • หอพักฟรี
 • มีประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์มทำงาน