ปฏิทินวันหยุด

 ปฏิทินวันหยุด ปี 2562

 สำนักงานใหญ่/โรงงาน (นครปฐม)

วัน

เดือน

เทศกาล

1

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

4-5

กุมภาพันธ์

วันตรุษจีน

12,13,15,16

เมษายน

วันสงกรานต์

1

พฤษภาคม

วันแรงงาน

29

กรกฎาคม

วันชดเชยเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

12

สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ

14

ตุลาคม

วันชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

5

ธันวาคม

วันพ่อแห่งชาติ

31

ธันวาคม

วันสิ้นปี

หมายเหตุ  ปกติเปิดทำการทุกวัน จันทร์ – เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ ยกเว้น วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน ,29 ธันวาคม เปิดทำการตามปกติ

สำนักงาน (สำเพ็ง)

วัน

เดือน

เทศกาล

1

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

4-5

กุมภาพันธ์

วันตรุษจีน

12,13,15,16

เมษายน

วันสงกรานต์

1

พฤษภาคม

วันแรงงาน

29

กรกฎาคม

วันชดเชยเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

12

สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ

14

ตุลาคม

วันชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

5

ธันวาคม

วันพ่อแห่งชาติ

31

ธันวาคม

วันสิ้นปี

หมายเหตุ ปกติเปิดทำการทุกวัน จันทร์ – เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ ยกเว้น วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน ,29 ธันวาคม เปิดทำการตามปกติ

สำนักงาน (สำเพ็ง)