ประวัติบริษัท

เมื่อปีพุทธศักราช 2485 นายเจริญ ศรีผลแผ้วได้เดินทางมาจากประเทศจีนเพื่อมาตั้งถิ่นฐานและรกรากที่ในประเทศไทย ในครั้งนั้นเมื่อนายเจริญอายุได้ 20 ปี นายเจริญได้ประกอบสัมมาชีพทุกอย่างโดยไม่ได้ปฏิเสธอย่างขยันขันเเข็ง ใน3ปีแรกที่ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย นายเจริญได้ประกอบอาชีพพายเรือขายของอยู่ที่บริเวณอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้ไปช่วยพี่ชายที่เดินทางมาที่ประเทศไทยก่อนหน้านี้ค้าขายผ้าที่ย่านสำเพ็ง กรุงเทพมหานคร ด้วยความวิริยะอุตสาหะและพากเพียรในการทำมาหากิน นายเจริญจึงสามารถเก็บออมได้ส่วนหนึ่ง และนำเงินส่วนนั้นไปเปิดกิจการโรงงานย้อมผ้าขนาดเล็กที่ที่ดินบริเวณริมคลองภาษีเจริญ ด้วยค่าเช่าเดือนละ 800 บาทในสมัยนั้น

ด้วยความเจริญก้าวหน้าในกิจการ นายเจริญจึงได้ตัดสินใจย้ายโรงงานย้อมผ้าจากย่านภาษีเจริญมาที่ย่านอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บนพื้นที่ 40 ไร่ และที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทจวบจนปัจจุบัน และปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตั้งแต่กระบวนการฟอกย้อมสิ่งทอไปจนถึงกระบวนตกแต่งสำเร็จ