ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท: ????????? บริษัท บุญช่วยอุสาหกรรม จำกัด

ปีจัดตั้งบริษัท: ??? 2511

ลักษณะกิจการ: ? รับจ้างฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จผ้าผืน

พื้นที่โรงงาน: ????? 56,000 ?ตารางเมตร

จำนวนพนักงาน:? ประมาณ 500 คน ทำงาน 2 กะ (12 ชั่วโมง /กะ)

ระบบการจัดการคุณภาพ :? ISO?? 9001 : 2008?? Certified? by SGS

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม :? ??ISO 14001 : 2004?? Certified?? by SGS