การจัดเก็บ/การจัดส่งสินค้า

  • การจัดเก็บ

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการจัดเก็บสินค้าทั้งก่อนและหลังกระบวนการผลิตเป็น อย่างมาก โดยทางบริษัทฯมีการจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบและปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการจัดเก็บสินค้าเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อผลิตภัณฑ์

  • การจัดส่ง

บริษัทฯมีบริการการจัดส่งสินค้าให้บริการ มีพนักงานคอยให้บริการและจัดส่งสินค้าได้ตามสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ โดยมีรถจัดส่งสินค้าด้วยกันหลายขนาด เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในทุกพื้นที่? ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าจะส่งถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัยตามกำหนดการ